Кадровий аудит на сторожі трудового благополуччя компанії

Кадровий аудит є досить новим видом послуг на ринку консалтингу в Україні. Увага до нього зростає внаслідок частих перевірок і посилення покарань за порушення роботи з персоналом. Тільки досвідчені незалежні фахівці зможуть оцінити ефективність управління персоналом, виявити слабкі сторони і намітити шляхи виходу з кризових ситуацій.

Кадровий аудит

Кадровий аудит – ваш внутрішній доктор

Аудит кадрів являє собою комплекс заходів по оцінці забезпечення кадрового обліку на підприємстві, що включає перевірку наявності всієї необхідної кадрової документації та її експертизу на предмет відповідності законодавству України.

Не всі представники бізнесу приділяють належну увагу кадровому діловодству, що веде до безладдя в документації і можливим суперечкам з трудовим колективом.Кадровий аудит встановить причини такого стану речей, повністю виправить ситуацію і дасть рекомендації щодо подальшої ефективної роботи.

Основною метою кадрового аудиту є:

 • мінімізація загрози штрафних санкцій, пов’язаних з перевірками відповідності кадрового діловодства законодавству з питань праці;
 • виключення трудових спорів;

підвищення продуктивності праці.

Коли потрібен кадровий аудит

Доцільно вдаватися до послуг аудиту кадрів в наступних випадках:

 • чекає чергова державна перевірка;
 • змінився керівник або фахівець з кадрів;
 • стоїть питання про скорочення штату;
 • необхідно підвищити керованість віддалених філій;
 • виникли спірні питання щодо найму або навчання персоналу;
 • необхідна оптимізація діяльності;
 • змінилося трудове законодавство.

Висококваліфіковані фахівці в короткі терміни перевірять кадрове діловодство і підготують   компанію до цих та інших подій.

Що включає в себе кадровий аудит

Аудіювання персоналу пов’язано з вивченням всієї кадрової документації. Це свого роду незалежна експертна оцінка кадрового документообігу, що включає:

 • перевірку правильності ведення документації та її відповідності законодавству України;
 • оцінку оформлення трудових договорів з підлеглими і ведення їх трудових книжок;
 • розгляд первинних документів на предмет правильності в їх оформленні, сюди входять всі накази, службові записки, інструкції та інші документи;
 • оцінка правомірності затвердження документів, пов’язаних з навчанням персоналу і підвищенням їх кваліфікації;
 • аналіз оформлення документації на іноземних працівників, зокрема, наявність дозвільних документів;
 • контроль над виплатами з тимчасової непрацездатності;
 • контроль над правильністю нарахування виплат по надурочних годинах роботи.

Крім вищезазначених пунктів, компанія FChain надасть і інші послуги в рамках укладеного договору на кадровий аудит. Це може бути як комплексна перевірка, що включає контроль за виплатою заробітної плати або оформленням угод з фізичними особами, так і аналіз окремих ділянок роботи.

Результат кадрового аудиту

Підсумок аудиту персоналу відображається у відповідному звіті, де крім виявлених помилок містяться висновки про стан кадрового діловодства та рекомендації щодо його подальшого ведення. Звіт допоможе клієнту, слідуючи докладним рекомендаціям, привести документи в порядок в короткі терміни.

Кадровий аудит – це глибокий аналіз роботи компанії з уважним вичитуванням обраних документів. Контроль не є голослівним: всі виявлені недоліки підтверджуються посиланнями на нормативні акти і пояснення державних інстанцій.

Обов’язкові кадрові документи

Керівник несе первинну відповідальність за відсутність обов’язкової кадрової документації, тому при аудиті персоналу насамперед потрібно перевірити наявність цих документів у компанії.

Умовно обов’язкові кадрові документи можна поділити на дві складові:

Документація, обов’язкова для всіх організацій незалежно від сфери діяльності і ОПФ.

Сюди відносяться всі документи, прописані в трудовому законодавстві. Ці локальні акти розробляються автономно роботодавцем і відображають умови праці конкретно на цьому підприємстві. До них відносяться: інструкції, положення, накази, трудові договори і картки, графіки відпусток, штатний розклад та інше.

Документи, що стають обов’язковими при певних умовах.

До певних умов можна віднести специфіку компанії або посилання на документ в трудовому договорі або іншому локально-нормативному акті. Тут можна виділити: колективний договір, графік змінності, договір про матеріальну відповідальність, положення про преміювання та інші локальні акти.

В ході роботи фахівці перевіряють наявність того чи іншого документа, правильність його оформлення і відповідність нормам закону. Увага приділяється і умовам зберігання документації, що включає дотримання термінів зберігання, правильного ведення номенклатури справ, наявність спеціально створеного для зберігання приміщення.

Переваги кадрового аудиту з компанією Financial Chain Corporation

Ми підходимо до аудиту персоналу через призму важливості самих співробітників в діяльності компанії. Саме співробітники складають оплот будь-якої компанії, і ігнорування їх інтересів може завдати серйозної шкоди бізнесу. Кадровий аудит дозволить проаналізувати діяльність компанії з точки зору персоналу. Ми допоможемо вам:

 • уникнути трудових розбіжностей з працівниками, які звернулися в правоохоронні або контролюючі органи – з нами ви знизите наслідки від таких скарг і з запобіганням їх виникнення в майбутньому;
 • знизити фінансові втрати і ризики в ході перевірки організації контролюючими органами щодо відповідності до трудового кодексу;
 • організувати юридично грамотну побудову кадрової політики, збільшивши тим самим продуктивність персоналу і ефективність роботи компанії в цілому.

Наші переваги полягають в наступному:

 • Досвід роботи з 2002 року в цій сфері з можливістю надання послуг в будь-якій точці світу.
 • Привабливе співвідношення якості послуг, що надаються, з їхньою ціною.
 • Ми несемо повну відповідальність за взаємодії з державними органами.
 • Ми безпосередньо зацікавлені в розвитку бізнесу наших клієнтів, надаючи їм послуги оперативно і якісно.
 • Наші фахівці знайдуть підхід до кожного клієнта і нададуть їм пакет послуг відповідно до їх потреб.
 • Всі наші співробітники відрізняються професіоналізмом і високою кваліфікацією.

І останнє, зателефонувавши нам прямо сьогодні, ви зможете укласти договір не тільки на аудит персоналу, але і на повне комплексне обслуговування вашого підприємства. Ми допоможемо вам як з реєстрацією компанії, так і з подальшим її супроводом.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation